Biodling och jordenergier.

Har Du känt de linjer som finns på och i och över jorden men som inte syns på några kartor, inte ännu kan mätas av vetenskapen och som de flesta inte känner av eller kanske inte ens känner till. Bina känner dem. Bina påverkas av dem. De kallas för Hartmanlinjer och Currylinjer efter de två tyskar som registrerat och kartlagt dem. Jag och några tusen till vet att dessa jordenergier finns men kan inte (vetenskapligt) bevisa det.

Runt hela jordklotet går ett energifält i form av rutmönster i nord-syd och öst-väst. Nu går det inte exakt i nord-syd eftersom den magnetiska nordpolen inte stämmer exakt med den geografiska nord och sydpolen och rutornas utseende och storlek är inte heller lika överallt eftersom nord-sydlínjer ju måste smalna av mot polerna eftersom jorden är ett klot. Detta är Hartmanlinjerna. De har ett avstånd av ca 1 ½ meter i mellansverige.

45 grader åt höger, d.v.s. nordost – sydväst och ostsyd-västnord går ett likadant rutnät kallat currylinjerna. De har ett ccavstånd av 4,15 meter. Bredden på linjerna varierar med hänsyn till måne och solstånd men brukar uppgå till någon meter för att ibland smalna och en stund slockna ut helt.

Vad har vi då för nytta av dessa linjer? Ingen vet. Vi vet dock att de påverkar oss och att de flesta kan indikera att de finns. Vi vet också att de kan påverka oss negativt. Förr i tiden tog man hänsyn till jordstrålningen. De flesta hus byggdes så att energilinjerna gick i ytterväggarna och under eldstaden men numera bygger vi i Europa hur som helst. Har det då någon betydelse? Vi människor och de flesta andra däggdjur mår inte bra av att vistas i ett kryss mellan dessa linjer. Det kan för människor ge migrän, infertilitet, magbesvär och även andra åkommor. Kattdjuren däremot sover gärna i ett kryss. Håll dig alltså borta från kattens älsklingsplats. Träd som växer på jordenergilinjer mår sämre och träd som växer i kryss mår dåligt.

Samhällsbyggande insekter gillar jordenergierna och bygger gärna i ett currykryss och använder troligen linjerna för navigering. Kanske använder även flyttfåglarna dessa för sin navigation? Myrorna väljer själv bostad och bygger sin stack som regel i kryss. Sina förflyttningsleder brukar de ofta ha på en energilinje. Om bina få välja så bygger de sitt bo i ett currykryss. Svärmen sätter sig gärna i ett currykryss. Men var ställer vi biodlare bikuporna? Jo där de gör sig som bäst i trädgården eller där de är lättast att komma åt och arbeta med, men inte alltid där bina vill bo.

Såvitt är känt så påverkas bina av den placering de har i förhållanden till jordenergierna. Samhällena är starkare och honungsskörden blir större om man placerar dem med hänsyn till jordenergierna. Jag har funnit en artikel av Britt-Marie och Staffan Tegebäck som visar att samhällen som står i ett currykryss har gett upp till 45 % större skörd än de som stått emellan linjerna. Detta försök gällde 13 samhällen så det är för lite att dra slutsatser av menär en bra indikation. Samhällena bör ställas så att en och helst två currylinjer går in i flustret. Bina framför allt, men även biodlaren, blir lyckligare om kuporna står på rätt plats.

Det finns fler indikerbara energikällor som kan påverka såväl bin som människor som vattenådror, krosszoner i berget, leylinjer m.m.

Hur får Du reda på var dessa energilinjer och fält finns? Mät själv.

Ta en tråd (gärna svetspinne) 2-3 mm diameter. Böj i rät vinkel så att Du får ett handtag på c:a 10 cm och en längd på pekaren på c:a 30 cm. Sätt handtaget i ett grovt sugrör så att pekarna lätt kan vrida sig.

Nu kan Du ta Dina pekare och leta på tomten (eller i huset) men först måste Du måste tänka på vad Du letar efter. Det är Du och Din kropp som är mätinstrumentet. Pekarna är bara visarna. Håll överarmarna rakt ner längs sidorna. Vinkla underarmarna i 90 graders vinkel framåt. Hålla handtagen i händerna så att handtagen står lodrätt. Böj händerna framåt nätt och jämt så mycket att pekarna pekar framåt. Gå sakta framåt. Där pekarna går samman eller isär har Du träffat på en linje. Markera punkten. Fortsätt att leta och så småningom kan Du knyta samman mätpunkterna till linjer. Där två linjer korsar varandra finns Ditt curry- (eller hartman-(om Du var inställd på det))kryss. (se bild nedan). Ställ bina där. Vill Du söka vatten eller krosszoner så går det lika bra.

Det viktiga sedan är att vi gör något av våra observationer. Det bästa är naturligtvis att vi i varje bigård använder likartade samhällen så mycket som möjligt. Gärna att vi har systrar som drottningar där några systrar står i kryss, kanske några på linje och kanske någon/några fritt från jordenergier. Jag skall försöka sammanställa resultaten som vi gemensamt kan får fram. Går det som jag tror så kommer våra undersökningar att visa, att om vi ställer våra samhällen med hänsyn till jordenergierna, så kommer det att påverka honungsskörd, bistyrka och förhoppningsvis agressivitet. Har vi tur så visar det sig att varroan inte trivs där bina trivs. Naturligtvis kan det visa sig att jordenergierna inte har någon påverkan men det är också värdefullt att veta. Resultat kan vi inte få fram i en bigård på ett enstaka år. Vi måste vara många på olika platser och under olika förhållanden för att vi skall få fram ett säkert resultat, vilken det är + eller -. Placera gärna om Dina samhällen i sommar men senast när biåret börjar med infodringen i september.

Kontakta mig och jag sänder Dig ett formulär med lite frågor att besvara. Sammanställer vi de resultat som vi kommer fram till så kan de vara av stort värde för biodlingen. Känner Du Dig osäker så kontakta mig så kan jag kanske ge Dig namn på någon pekarkunnig i Din närhet som kan hjälpa Dig med Din jordenergikartering av Din bigård.

Jag är inte forskarutbildad. Är någon läsare av detta kunnig i att ställa de rätta frågorna, som behöver besvaras, och att sammanställa det hela i statistikform så är jag tacksam för hjälp. Detta projekt är inte till bara för mig och mina idéer utan, om jag har rätt i ovanstående, så har det stor betydelse för samtliga biodlare.

Ovanstående är mycket kortfattat om jordenergier. Vill Du fördjupa Dig så finns litteraturförslag nedan. Har Du tillgång till internet så finns också några aktuella internetadresser.

Agne Olausson, Skummedal 140, 453 92 LYSEKIL.- Tel. 0523-66 25 92, 

 epost:  agne@olauson.eu

Litteraturförslag för vidare studier:

Hamilton, Ulla och John, Skara, 0511-184 78. Jordpuls, fäderna gåtfulla kraft.

Hamilton, Ulla och John, Skara, 0511-184 78. Stenring, fädernas glömda kunskap.

Mattson, D. Jordstrålning, hälsa och forntida vetande.

Neumüller, Thord. Jordstrålning, vår hälsa och vår kultur. Tel 0155-930 40, fax 0155-931 29.

Neumüller, Thord. På resa med pekare, mer om jordstrålning. Tel 0155-930 40, fax 0155-931 29.

(Böckerna kan Du köpa i bokhandel, antikvariat eller direkt från författarna.)

 

Internetförslag för vidare studier.

www.slagruta.org

www.jordstralningscentrum.se/

www.algonet.se/~eneby/slagruta.htm    (denna sida innehåller många länkar)

 

Till Startsidan